Ubezpieczenia wypadkowe

NNW dla całej Rodziny

1% świadczenia Renta Wypłata co miesiąc Zgon Inwalidztwo Składka roczna na całą rodzinę
2 000 zł 3 000 zł 100 000 zł 200 000 zł 2 592 zł

Niniejszy przykład nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma jedynie charakter informacyjny
 
 
NNW dla Kierowców

Ryzyka Wysokość świadczenia w zł
Zgon w wyniku NNW 100 000 zł
Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy  w skutek NNW 1 000 zł x 120 m-cy
Uszczerbek w skutek NNW kom. Za 1% 100 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku NNW 100 zł
Pobyt w szpitalu na OIOM w wyniku NNW 100 zł
Zgon naturalny 100 zł
Składka Roczna dla Kobiet 70 zł
Składka Roczna dla Mężczyzn 140 zł
Kierowca zawodowy składka podstawowa + 50%

Niniejszy przykład nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma jedynie charakter informacyjny
 
 

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków daje korzyści dla osoby ubezpieczonej

w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Wypadek stwarza spory koszt, który musimy ponieść sami albo nasza rodzina. Dlatego ważne jest, by pomyśleć zawczasu , jak można zabezpieczyć się na taką ewentualność. Ubezpieczenia NNW zapewni nam poczucie bezpieczeństwa w razie wystąpienia niechcianego wypadku.

Zakres zabezpieczenia jakie oferują nam Towarzystwa może sięgać kilku tysięcy złotych odszkodowania za 1% uszczerbku na zdrowiu. Dodatkowo możemy rozszerzyć ubezpieczenie o wypłatę renty inwalidzkiej. Ofertę dobiera klient w zależności od potrzeb i możliwości finansowych.