Ubezpieczenia grupowe

Zakres ubezpieczenia STANDARD SILVER PLATINUM
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW komunikacyjnego przy pracy 60 000 zł 105 000 zł 150 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 60 000 zł 105 000 zł 150 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie NW przy pracy 40 000 zł 70 000 zł 100 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (NW) 40 000 zł 70 000 zł 100 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 40 000 zł 70 000 zł 100 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego 20 000 zł 35 000 zł 50 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (świadczenie za każdy 1% uszczerbku) 200 zł 350 zł 400 zł
Niezdolność do pracy zarobkowej Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 20 000 zł 35 000 zł 50 000 zł
Inwalidztwo małżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku TYP B 5 000 zł 8 750 zł 12 500 zł
Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego:– na skutek nw przy pracy od 1 do 14 dnia- na skutek nw przy pracy od 15 dnia- na skutek nieszczęśliwego wypadku od 1 do 14 dni- na skutek nieszczęśliwego wypadku od 15 dnia

– na skutek choroby od 1 do 14 dnia

– na skutek choroby od 15 dnia

do 180 dni w każdym roku ubezpieczeniowym, CAŁY ŚWIAT


120 zł
80 zł
80 zł
40 zł
48 zł
40 zł

150 zł
100 zł
100 zł
50 zł
60 zł
50 zł

150 zł
100 zł
100 zł
50 zł
60 zł
50 zł
Pobyt w szpitalu współmałżonka– na skutek nieszczęśliwego wypadku od 1 do 14 dnia- na skutek choroby od 1 do 14 dnia- na skutek choroby lub na skutek NW od 15 dnia
40 zł
24 zł
20 zł

60 zł
36 zł
30 zł

60 zł
36 zł
30 zł
Śmierć współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego
10 000 zł

17 500 zł

20 000 zł
Śmierć współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego w następstwie NW
20 000 zł

35 000 zł

40 000 zł
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego(Uwaga!!! w AXA aż 23 jednostki chorobowe)
6 000 zł

10 500 zł

15 000 zł
Poważne zachorowanie współmałżonka lub partnera Ubezpieczonego(Uwaga!!! w AXA aż 23 jednostki chorobowe)
5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł
Śmierć rodziców i rodziców współmałżonka Ubezpieczonego
1 740 zł

2 000 zł

2 000 zł
Śmierć rodziców i rodziców współmałżonka Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku


4 000 zł
Osierocenie dziecka


3 000 zł
Urodzenie  dziecka Ubezpieczonemu


2 000 zł
Urodzenie  dziecka wymagającego leczenia


4 000 zł
Urodzenie martwego noworodka


4 000 zł
Śmierć dziecka


5 000 zł
Śmierć dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku


10 000 zł
Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego


5 000 zł
Pobyt w szpitalu współmałżonka– na skutek nieszczęśliwego wypadku od 1 do 14 dnia- na skutek choroby od 1 do 14 dnia- na skutek choroby lub na skutek NW od 15 dnia


50 zł
30 zł
25 zł
Doraźna informacja i opieka medyczna TAK TAK TAK
Składka miesięczna: 46,50 zł 65,80 zł 99,73 zł

 

Niniejszy przykład nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma jedynie charakter informacyjny

 

Ubezpieczenia grupowe są najbardziej rozpowszechnioną formą ubezpieczenia w firmie.

Cechą charakterystyczną jest uproszczenie badania ryzyka ubezpieczeniowego, które rozkłada się na całą grupę oraz możliwość objęcia ochroną całej rodziny. Taka forma ubezpieczenia daje nam możliwość posiadania szerokiego zakresu ochrony za niewielką składkę.

Większa liczba ubezpieczonych w zakładzie pracy stwarza korzystniejsze warunki ubezpieczenia.

Składka jest odprowadzana za wszystkich pracowników objętych ubezpieczeniem w formie jednego przelewu przez zakład pracy.

 

Istnieją trzy możliwości opłacania składki:

– całość opłaca pracownik

– część ochronną opłaca pracodawca a część pracownik

– całość opłaca pracodawca

 

Opłacania części lub całości składki przez pracodawcę daje pracodawcy daje następujące korzyści:

 

– podnosi atrakcyjność pracodawcy

– odszkodowanie w przypadku zgonu pracownika może stanowić odprawę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (art. 93 Kodeksu Pracy)

– daje możliwość wliczenia płaconych przez pracodawcę składek w koszt uzyskania przychodu

 

Obecny rynek ubezpieczeniowy oferuje nam tak różnorodne i korzystne formy ubezpieczenia grupowego, że warto przeanalizować posiadane ubezpieczenie i dowiedzieć się o nowych możliwościach jakie oferują Towarzystwa Ubezpieczeniowe.