Konferencja „Projekt Sukcesja” w Rybniku

W dniu 28 października 2014 roku w Rybnickim Inkubatorze Technologicznym odbyło się drugie spotkanie w ramach Projektu Sukcesja. Jest to cykl otwartych i bezpłatnych dla uczestników konferencji poświęconych tematowi sukcesji w biznesie. Seminaria odbywają się w kolejnych miastach w Polsce i są prowadzone przez specjalistów z dziedziny prawa i finansów. Tematyką dopasowane są do wszystkich osób, które prowadzą indywidualną działalność gospodarczą lub są udziałowcami w spółkach. Każda z takich osób zyskuje cenną wiedzę o swojej sytuacji prawnej i finansowej oraz o rozwiązaniach, które pozwalają uniknąć konsekwencji nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń. Mogą również porozmawiać na temat doboru zabezpieczenia oraz jego optymalnej wysokości.

 

Prowadząc Projekt Sukcesja chcemy przekazywać wiedzę dotyczącą wdrożenia zabezpieczeń przed skutkami nagłych zdarzeń dotyczących kluczowych osób w firmach i wyjaśniać, jak zgodnie z prawem można przekazywać swój dorobek następnym pokoleniom. Brak świadomości i planu sukcesji może skutkować automatyczną likwidacją lub upadłością każdej firmy, nawet dobrze prosperującej. Nikt nie jest
w stanie przewidzieć przyszłości, która szczególnie w niekorzystnych chwilach zaskakuje nas, przynosząc nieraz problemy największej wagi. Pomagamy wcześniej przygotować się na takie sytuacje.

 

Przekazywana przez nas wiedza pozwala uniknąć najczęściej popełnianych błędów oraz wypracować strategię, która chroni bliskich przed niepożądanymi finansowymi i prawnymi skutkami śmierci właściciela firmy czy wspólnika. Pokazujemy również jak samodzielnie zidentyfikować zagrożenia, które mogą zaistnieć przy niewystarczającej znajomości wybranych zagadnień prawa rodzinnego, spadkowego, gospodarczego, handlowego, a także z dziedziny podatków, finansów i zarządzania.