Coś z cyklu „Rozterki duchowe…”

W tym tygodniu w jednej z naszych placówek – konkretnie w Biurze Regionalnym w Zgorzelcu – mieliśmy
okazję zastanowić się przez chwilę....nad tym, czym kierować się w życiu – sercem czy rozumem..?
Aktywnie pomagali nam w tym sami zainteresowani czyli właśnie
Serce i Rozum – chyba nie trzeba ich bliżej przedstawiać :)