Akcja promocyjna spółki GOLDINVEST

5 grudnia 2010 r. w Centrum Handlowym Zgorzelec Plaza, odbył‚a się™ akcja promocyjna spół‚ki GOLDINVEST.Dzieci mogł‚y zrobić sobie zdję™cie z Mikoł‚ajem, który czę™stował‚ ł‚akociami. Podczas akcji odbył‚y się™ dwa losowania. Jedno trwał‚o przez cał‚y dzień„. Każdy kto wypeł‚nił‚ ankietę™ z jednym z przedstawicieli firmy, losował‚ swoją nagrodę™. Każdy los był‚ peł‚ny.

Na zakończenie dnia na scenie odbył‚o się™ losowanie główne. W losowaniu brał‚y udział‚ wszystkie wypeł‚nione ankiety. Nagrodą… główną… był‚a polisa na życie o wartoś›ci 100,000,00 zł. Wylosował ją… Pan Zbigniew K. ze Zgorzelca. Było wiele innych ciekawych nagród jak np. zł‚ote pióro PARKER, pamię™ci USB 2G oraz gadżety firmowe.<