Konferencja wyjazdowa Goldinvestu

Konferencja wyjazdowa Goldinvestu w Bałskiej Wyżnej k/Zakopanego odbyła się™ w dniach 12-14.11.2010 r. Zgromadziła klientów firmy oraz wybrancyh agentów. Program spotkania przewidywał‚ aktywny wypoczynek:

  • wyjście w góry
  • pobyt na wodach termalnych
  • spacer po Krupówkach

jak i spotkanie z przedstawicielem funduszu inwestycyjnego Legg Mason. W ciągu 1,5 godzinnego spotkania zapoznaliś›my się™ ze strategią… inwestowania jak i przyszłoś›cią… funduszu Legg mason. Ciężkiego kalibru temat przestawiono w przystępnej formie. Atutem tego spotkania był‚a ciekawa i wcią…gają…ca preznetacja Leeg Mason. Po spotkaniu udaliśmy się na górlaską… kolację™ i dalsze rozmowy w podgrupach. Spotkanie zakoń„czyliś›my przy gitarze i wspólnych imprezach.