Ubezpieczenia firm

OC na 200.000 zł

Dla firmy o nr pkd  33.14.Z (Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych) rozszerzone o dodatkowe klauzule:

– Wyrządzenia szkód w mieniu lub na osobie powstałe po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy, niezależnie od źródła obowiązku odszkodowawczego, pod warunkiem włączenia OC za produkt
– Wyrządzenia szkód w rzeczach ruchomych osób trzecich, oddanych w użytkowanie osób objętych ubezpieczeniem na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego
-OC za produkt

Składka Roczna 310 zł
Wysokość raty – 963,00 zł

Niniejszy przykład nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma jedynie charakter informacyjny