POIG 8.2

„Ogłoszenie 1/12/2013”

W związku z podpisaniem umowy o realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.2, firma „GoldInvest” Sp. z o.o. poszukuje zewnętrznej firmy o profilu informatyczno-programistycznym, która podejmie się realizacji następującego zamówienia:Wzrost konkurencyjności firmy poprzez integracje systemów informatycznych w branży ubezpieczeniowej”.

innowacyjna gospodarkaEU

Termin składania ofert upływa 20-12-2013 r. godz. 16:00.

Treść konkursu ofert do pobrania : Konkurs ofert

Osoba udzielająca informacji na temat projektu : Irena Krusche

„GoldInvest” Sp. z o.o. 59-900 Zgorzelec ul. Armii Krajowej 98/2

Strona www Funduszy Europejskich : http://www.poig.gov.pl

Strona www Instytucji Zarządzającej : http://www.mrr.gov.pl

Strona www Instytucji Pośredniczącej : http://www.mswia.gov.pl , http://www.parp.gov.pl

Strona www poświęcona działaniu POIG : http://www.web.gov.pl