O firmie

Goldinvest Sp. z o.o. jest firmą dystrybucyjną działającą od 21. 08. 2009 roku na terenie całego kraju. Współpracujemy z większością instytucji finansowo – ubezpieczeniowych działających na polskim rynku.

Głównym obszarem działalności spółki są ubezpieczenia na życie oraz długoterminowe inwestycje. Oferujemy również ubezpieczenia zdrowotne, grupowe, pracownicze programy emerytalne, indywidualne konta emerytalne. Działamy też w zakresie ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych oraz turystycznych. Ponadto zakres naszych działań obejmuje współpracę z bankami w zakresie kredytów i leasingów. Zapewniamy również naszym klientom ochronę prawną w szerokim zakresie.

GOLDINVEST Sp. z o. o.

ul. Armii Krajowej 98/2

59-900 Zgorzelec

Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS 0000335456

NIP 7542983362

Regon 160271338

Wysokość kapitału zakładowego – 550.000,- PLN (pięćset pięćdziesiąt tysięcy PLN)

 

Zarząd

Irena Krusche – Prezes zarządu