Udział w Targach Pracy

XXII Powiatowe Targi Pracy odbyły się 16 maja 2014 roku w Chmielniku, zorganizował je Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach przy udziale Gminy Chmielnik. Jednym z ich aktywnych uczestników była Firma Goldinvest reprezentowana przez managerów Oddziału w Kielcach, którzy przedstawiali szerokiemu gronu zainteresowanych osób możliwości rozwoju jakie daje nawiązanie współpracy z nami.

Nie była to oczywiście jedyna okazja do rozmowy – zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby chcące się rozwijać na gruncie zawodowym, będące otwarte na nowości oraz nie bojące się podejmować wyzwań!